Παραλία Αγγελοχωρίου – Ανάπλαση
Ιανουάριος 2005

001-ageloxwri-GEN_ORG_6

Ανάπλαση Παραλίας Δήμου Μηχανιώνας
θέση: Παραλία Αγγελοχωρίου, Δυτικός Τομέας
εργοδότης: Δήμος Μηχανιώνας
φορέας εκτέλεσης: Αναπτυξιακή Εταιρία Ν.Θεσσαλονίκης Α.Ε.
ειδικοί σύμβουλοι: Ευρωτέκ- Ανώνυμος Μελετητική Εταιρεία Α.Ε.
αρχιτεκτονική μελέτη: Λίζα Τικταπανίδου
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Δημήτρης Δημητρίου
φυτοτεχνική μελέτη: Κώστας Βιτώρης
συνεργάτης αρχιτέκτονας: Μαρίνα Τοπούζη
έτος: 2005

002-ageloxwri-GEN_ORG_61

003-ageloxwri-estiatorio-katopsi 004-ageloxwri-estiatorio-steges

006-ageloxwri-estiatorio-tomes-2 007-ageloxwri-estiatorio-opseis

008-ageloxwri-estiatorio-opseis-2 009-ageloxwri-cantina

010-ageloxwri-WC-apoditiria 011-ageloxwri-apotheke