Ιατρείο Γυναικολόγου
Σεπτέμβριος 2019

Ιατρείο Γυναικολόγου
θέση:  Θεσσαλονίκη
εμβαδόν: 60 τ.μ.
έτος: 2000 και 2015
αρχιτεκτονική μελέτη:Λίζα Τικταπανίδου

Ένα ιατρείο που υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε σε δύο χρόνους, με διαφορά 15 ετών.

Ο χώρος, ένα διαμέρισμα 60 τ.μ. με ιδιαίτερα “δύστροπη” κάτοψη, αρχικά λειτουργούσε σαν κατοικία.

Η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα δύο ανακαινίσεων με χρονική μεταξύ τους  διαφορά 15 ετών.

Επανασχεδιάσθηκε και μετατράπηκε σε ιατρείο, με μία πρώτη ανακαίνιση το 2000. Σε εκείνη τη φάση της μελέτης δόθηκε προτεραιότητα στη λειτουργικότητα της νέας χρήσης, στις υποδομές, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και στην ολοκλήρωση των χώρων του εξεταστηρίου,του γραφείου του ιατρού και των χώρων υγιεινής. Επιλέχθηκαν τα υλικά του δαπέδου,των εσωτερικών κουφωμάτων και σχεδιάσθηκε η επίπλωση των παραπάνω χώρων.

Κατά τη δεύτερη ανακαίνιση το 2015 και με αφορμή την εγκατάσταση ενός νέου δικτύου κλιματισμού,επανασχεδιάσθηκαν οι οροφές και ο φωτισμός και αντιμετωπίσθηκε ένα εγγενές ζήτημα του χώρου:η διάσπαση του χώρου υποδοχής και αναμονής σε δύο μικρότερους με ελλιπή τη μεταξύ τους οπτική επικοινωνία.

Η έλλειψη αυτή επιχειρήθηκε να αντιμετωπισθεί με το σχεδιασμό μιας ενιαίας ξυλεπένδυσης (boiseries) με μεγάλες επιφάνειες καθρεφτών,η οποία ενοποιεί συνθετικά τους δύο επιμέρους χώρους,προσφέροντας επιπλέον οπτικές μεταξύ τους συνδέσεις .

Η ανακαίνιση του χώρου υποδοχής και αναμονής ολοκληρώθηκε με την επιλογή νέας επίπλωσης και οι τοίχοι “διακοσμήθηκαν” με  πίνακες από την προσωπική συλλογή του ιατρού (έργα ασθενών του),και μεταλλικά γλυπτά τοίχου του Γ. Κυπρή.