Διαμέρισμα στην οδό Αετοράχης
Οκτώβριος 2007

aetorahis_25

Ανακαίνιση διαμερίσματος
θέση: οδός Αετοράχης, Θεσσαλονίκη
εμβαδόν: 90 τ.μ.
έτος: 2007

aetorahis_27 aetorahis_26

aetorahis_01 aetorahis_02 aetorahis_04 aetorahis_03

aetorahis_06 aetorahis_05 aetorahis_07 aetorahis_08

aetorahis_10 aetorahis_11 aetorahis_12 aetorahis_14

aetorahis_15 aetorahis_16 aetorahis_18 aetorahis_17

aetorahis_19 aetorahis_20 aetorahis_22

aetorahis_23 aetorahis_24