Αύλειοι Χώροι Σχολικών Συγκροτημάτων
Μάιος 2003
“Σχεδιασμός Αύλειων Σχολικών Συγκροτημάτων”
θέση: Δ. Δ.Δήμων Νέας Μαδύτου, Νέας Απολλωνίας, Νέας Τρίγλιας και Εμμανουήλ Παππά
εργοδότες: Δήμος Νέας Μαδύτου, Ν. Θεσσαλονίκης
               Δήμος Νέας Απολλωνίας, Ν. Θεσσαλονίκης
               Δήμος Νέας Τρίγλιας, Ν. Θεσσαλονίκης
               Δήμος Εμμανουήλ Παππά, Ν.Σερρών
αρχιτεκτονική μελέτη: Λίζα Τικταπανίδου
συνεργάτης αρχιτέκτονας: Δημήτρης Χατζόπουλος
έτος: 2003

madytos-nea madytos-gymnasio-lykeio-AP madytos-nea madytos-gymnasio-lykeio-PRO-2

madytos-nea madytos-dimotiko-AP madytos-nea madytos-dimotiko-PRO-2

madytos-modi-nipiagwgeio-dimotiko-AP madytos-modi-nipiagwgeio-dimotiko-PRO-2

madytos-apollwnia-nipiagwgeio-dimotiko-AP madytos-apollwnia-nipiagwgeio-dimotiko-PRO-2

apollwnia-melisourgos-nhpiagwgeio-AP apollwnia-melisourgos-nhpiagwgeio-PRO-2

apollwnia-stivos-nhpiagwgeio-AP apollwnia-stivos-nhpiagwgeio-PRO-2

apollwnia-apollwnia-dhmotiko-AP apollwnia-apollwnia-dhmotiko-PRO-2

apollwnia-nea apollwnia-gymnasio-AP apollwnia-nea apollwnia-gymnasio-PRO-2