Άνω Πόλη – Αποκατάσταση – Επανάχρηση Διατηρητέου
Μάιος 1997

kleious-after_07

Αποκατάσταση-Επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου οδού Κλειούς 9
θέση: Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη
εργοδότης: Θεσσαλονίκη, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997
αρχιτεκτονική μελέτη: Λίζα Τικταπανίδου, Αγγελική Τσιάντου
στατική μελέτη: Γιώργος Σούρλας
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Λεμονιά Κεράνη
έτος: 1996-1997

Η μελέτη αφορούσε την αποκατάσταση ενός διατηρητέου, διώροφου κτιρίου με ημιυπόγειο, στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, για λογαριασμό του Ο.Π.Π.Ε.Θ.’97.

Το κτίριο, στην αρχική του μορφή αποτελούσε μία μονοκατοικία σε δύο στάθμες και με ημιυπόγειους βοηθητικούς χώρους. Οι τρεις στάθμες συνδέονταν μεταξύ τους με εσωτερικό κλιμακοστάσιο στο βάθος της κεντρικής σάλας υποδοχής.Δεξιά και αριστερά της σάλας διατάσσονταν τα δωμάτια.Το βορειοδυτικό δωμάτιο της α’ στάθμης το καταλάμβανε το μαγειρείο και ένα μακρόστενο αποχωρητήριο.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, η μονοκατοικία υπέστη διάφορες μετατροπές,που αλλοίωσαν τον αρχικό του χαρακτήρα.Στην τελευταία του φάση πριν την Αποκατάστασή του, είχε διαιρεθεί σε τρία ανεξάρτητα διαμερίσματα, ένα στην α’ στάθμη και δύο στη β’ στάθμη.Η εσωτερική σκάλα αποξηλώθηκε,  στη θέση της κατασκευάσθηκαν νέα πατώματα και μία νέα σκάλα, με μεταλλικό σκελετό και βαθμίδες από μωσαϊκό κατασκευάσθηκε εξωτερικά του κτιρίου, οδηγώντας στον β’όροφο, ο οποίος χωρίσθηκε σε δύο διαμερίσματα με μια  μεσοτοιχία πάνω στον άξονα συμμετρίας της κάτοψης. Στη νότια όψη διαμορφώθηκε σε εσοχή ένα μικρό χωλ με τις εξώθυρες των δύο διαμερισμάτων. Στο βάθος της αρχικής σάλας διαμορφώθηκαν οι νέες κουζίνες, διαμέσου των οποίων γινόταν η είσοδος στα νέα λουτρά, στη βορειοανατολική και βορειοδυτική γωνία του κτιρίου.

kleious-before_09 kleious-before_10 kleious-before_11

Η μελέτη εκπονήθηκε με βάση τη φιλοσοφία των μελετών Αποκατάστασης και Επανάχρησης. Βασίστηκε στην αποτύπωση και τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης (παθολογία υλικών, τρόποι κατασκευής κ. α.) και είχε σαν στόχους την αποκατάσταση των όψεων και των εσωτερικών χώρων με τις αναγκαίες βελτιώσεις για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της νέας χρήσης, την αντισεισμική θωράκιση του κτιρίου και τον εκσυγχρονισμός των Η/Μ εγκαταστάσεων, με σεβασμό προς τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά και μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου.Καθαιρέθηκαν όλες οι μεταγενέστερες προθήκες, οι κατόψεις επανήλθαν στην αρχική τους τυπολογία και αποκαταστάθηκε η εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των τριών ορόφων με την ανακατασκευή της αρχικής σκάλας, κατ’αναλογία με την αρχική. Έγινε εκβάθυνση του ημιυπόγειου και κατασκευάσθηκε νέο πάτωμα με τρόπο ώστε το ελεύθερο ύψος του χώρου να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία του σαν χώρος κύριας χρήσης.Μία τοπική εκβάθυνση του δαπέδου της αυλής έδωσε τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας δεύτερης εισόδου στο κτίριο,στο επίπεδο του ημιυπόγειου και της ανεξάρτητης λειτουργίας του χώρου αυτού.

kleious-before_03 kleious-proposal_4

 

kleious-before_04 kleious-proposal_3

kleious-before_02     kleious-proposal_1

kleious-before_01  kleious-proposal_5

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1997. Το κτίριο φιλοξενεί το “Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών” και από το 2010, τον Πολιτιστικό Οργανισμό “εν Χορδαίς”.

kleious-after_12 kleious-after_08

kleious-after_09 new-building2 kleious-after_03

kleious-after_05 kleious-after_10 kleious-after_04

kleious-after_05 kleious-after_02 kleious-after_13