Μονοκατοικία στο Νέο Ρύσιο
Μάιος 2012
neo-rysio-web_09
Μελέτη Εφαρμογής και Αποπεράτωση Τριώροφης Μονοκατοικίας
θέση : Νέο Ρύσιο
εμβαδόν : 402 τ.μ.
έτος : 2010-2012
αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής: Λίζα Τικταπανίδου