Αυγή – Κέντρο Τεκμηρίωσης
Οκτώβριος 2006

AVGI-KT_1

Δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης και Προβολής Ευρημάτων Νεολιθικού Οικισμού Αυγής
θέση: Αυγή, Ν.Καστοριάς
εργοδότης: Δήμος Αγίας Τριάδας Ν.Καστοριάς
αρχιτεκτονική μελέτη: Λίζα Τικταπανίδου
στατική μελέτη: Δημήτρης Ξανθόπουλος
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Γιάννης Βελιάνης
έτος: 2005-2006

AVGI-KT-origin-01 AVGI-KT-origin-03 AVGI-KT-origin-02

Το κτίριο, ένα διώροφο πέτρινο κτίσμα στο κέντρο του οικισμού της Αυγής φιλοξενούσε πριν το Τμήμα της Χωροφυλακής της περιοχής. Παραχωρήθηκε στο Δήμο Αγίας Τριάδας από  το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για να αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού για την προώθηση των στόχων του ερευνητικού και κοινωνικού έργου των Ανασκαφών του Νεολιθικού Οικισμού της Αυγής. Η νέα του χρήση θα ήταν ένα Αρχαιολογικό Εργαστήριο, όπου θα γίνεται η ηλεκτρονική επεξεργασία των ανασκαφικών δεδομένων και του υλικού τεκμηρίωσής τους (π.χ. δημιουργία βάσης δεδομένων, επεξεργασία ψηφιακής εικόνας) καθώς και η υποδοχή για καθαρισμό και συντήρηση, κατηγοριοποίηση, καταγραφή, αποθήκευση και μελέτη του αρχαιολογικού υλικού. Παράλληλα κατά τους θερινούς μήνες θα λειτουργούσε και σαν χώρος περιοδικών εκθέσεων αρχαιολογικού υλικού, μικρών προβολών και σεμιναρίων καθώς και σαν χώρος δράσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων πειραματικής Αρχαιολογίας. Οι τελευταίες αυτές δραστηριότητες θα γίνονταν στον ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, στα νότια του κτιρίου, μέχρι τότε απολύτως αναξιοποίητο.

AVGI-KT-after_16 AVGI-KT-after_02 AVGI-KT-after_03

Ο περιβάλλων χώρος σχεδιάσθηκε σαν συνέχεια του εσωτερικού χώρου. Ένα μικρό κτίριο βοηθητικής χρήσης (λεβητοστάσιο,αποθήκη εργαλείων) κατασκευάσθηκε στο νότιο όριο του οικοπέδου με το δρόμο, διαμορφώνοντας και το νότιο “συμπαγές” όριο ενός μικρού “κτιριακού συγκροτήματος με εσωτερική αυλή”. Στη θέση αυτή διαμορφώθηκε μια ανεξάρτητη είσοδος στο συγκρότημα, από το δρόμο απευθείας στην αυλή, για τη μεταφορά του υλικού της ανασκαφής στο χώρο καθαρισμού και διαλογής του, κατά τη διάρκεια των Καλοκαιρινών μηνών, όταν γίνονται και οι ανασκαφές.

AVGI-KT-after_13 AVGI-KT-after_04 AVGI-KT-after_01

Το κτίριο αποκαταστάθηκε ως προς τις όψεις του, θωρακίσθηκε αντισεισμικά, εκσυγχρονίσθηκαν οι Η/Μ εγκαταστάσεις του, εγκαταστάθηκαν δίκτυα κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, συναγερμού και επανασχεδιάσθηκαν οι εσωτερικοί καθώς και ο περιβάλλων χώρος του, ώστε να φιλοξενήσουν τη νέα χρήση.

AVGI-KT-after_15 AVGI-KT-after_14

Το ισόγειο οργανώθηκε σε τέσσερις χώρους, ένα χώρο έρευνας, μια αποθήκη σε συνδυασμό με μικρή κουζίνα με παροχή νερού απαραίτητου για τον καθαρισμό των ευρημάτων έναν τρίτο χώρο,αποθηκευτικό και χώρο αρχειοθέτησης καθώς και χώρους υγιεινής.

AVGI-KT-after_11 AVGI-KT-after_12 AVGI-KT-after_10

 

AVGI-KT-after_09 AVGI-KT-after_08 AVGI-KT-after_05

Ο όροφος οργανώθηκε σε τρεις χώρους, έναν κεντρικό -χώρο υποδοχής και εκθεσιακό- και δύο γραφεία τα οποία θα φιλοξενούν  τους ερευνητές αρχαιολόγους και τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό. Τα γραφεία διαχωρίσθηκαν  από τον κεντρικό χώρο με ξύλινα υαλοστάσια και τζαμόπορτες με διαφανή κρύσταλλα, έτσι ώστε  να διευρυνθεί αντιληπτικά ο χώρος του ορόφου και να είναι δυνατή η οπτική επικοινωνία μεταξύ των δύο γραφείων.

AVGI-KT-after_07 AVGI-KT-after_06

Τέλος, διαμορφώθηκε μια τρίτη ανεξάρτητη είσοδος στο κτίριο, στο ισόγειο, στα δυτικά, από την πλευρά της πλατείας του χωριού και κάτω από το πλατύσκαλο της εξωτερικής σκάλας που οδηγεί στον κεντρικό χώρο του ορόφου.

AVGI-KT_5 AVGI-KT_4

AVGI-KT_3 AVGI-KT_2

AVGI-KT_1 AVGI-KT_6