Νέα Κουζίνα και Μερική Ανακαίνιση
Μάιος 2010

Σχεδιασμός Κουζίνας Διαμερίσματος και Μερική Ανακαίνιση

θέση : Ντεπώ, Θεσσαλονίκη

εμβαδόν : 10 τ.μ.

έτος : 2010

αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη: Λίζα Τικταπανίδου