Διαμέρισμα στις Σέρρες
Ιούλιος 2009

Σχεδιασμός και Αποπεράτωση Διαμερίσματος

θέση : Σέρρες

εμβαδόν : 105 τ.μ.

έτος : 2009

αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη: Λίζα Τικταπανίδου